BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

[ux_text font_size=”2.75″ text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

300.00

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.5″ text_align=”center”]

VIP
80 PHÚT

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1″ line_height=”2.75″ text_color=”rgb(255, 255, 255)”]
 • Đấm bóp.
 • Massage lưng, ngực.
 • Thư giãn nóng lạnh.
 • Thư giãn ngược.
[/ux_text]
[ux_text font_size=”2.75″ text_color=”rgb(254, 254, 254)”]

500.000

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.5″]

SUPER VIP
100 PHÚT

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1″ line_height=”2.75″ text_color=”rgb(255, 255, 255)”]
 • Tắm tiên.
 • Đấm bóp.
 • Massge lưng, ngực.
 • Chà nuru tinh dầu.
 • Thư giãn ngược.
 • Thư giãn nóng lạnh.
 • Thư giãn ngậm.
[/ux_text]
[ux_text font_size=”2.75″ text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

700.000

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.5″]

KING
100 PHÚT

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1″ line_height=”2.75″ text_color=”rgb(255, 255, 255)”]
 • 2 Nhân viên – 1 lần thư giãn.
 • 1 Nhân viên – 2 lần thư giãn.
[/ux_text]